Wednesday, June 1, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 1, 2011

Paggunita kay San Justino, martir

Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1
Salmo 158, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Juan 16, 12-15

« Basahin at Pakinggan »