Sunday, June 5, 2011

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 5, 2011

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat

Mga Gawa 1, 1-11
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Efeso 1, 17-23
Mateo 28, 16-20

« Basahin at Pakinggan »