Saturday, May 20, 2023

Sabado, Mayo 20, 2023

Sabado sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita kay San Bernardino ng Siena, pari

Mga Gawa 18, 23-28
Salmo 46, 2-3. 8-9. 10

Hari ng sangkalupaan
D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 23b-28

« Basahin at Pakinggan »