Tuesday, May 2, 2023

Martes, Mayo 2, 2023

Paggunita kay San Atanasio, obispo at pantas ng Simbahan

Mga Gawa 11, 19-26
Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7

Purihin ng tanang bansa
ang Panginoong Dakila.

Juan 10, 22-30

« Basahin at Pakinggan »