Monday, May 15, 2023

Lunes, Mayo 15, 2023

Paggunita kay San Isidro, magsasaka

Mga Gawa 16, 11-15
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Juan 15, 26 – 16, 4a

« Basahin at Pakinggan »