Wednesday, May 3, 2023

Miyerkules, Mayo 3, 2023

Kapistahan nina Apostol San Felipe at Santiago

1 Corinto 15, 1-8
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Juan 14, 6-14

« Basahin at Pakinggan »