Sunday, May 7, 2023

Linggo, Mayo 7, 2023

Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (A)

Mga Gawa 6, 1-7
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

1 Pedro 2, 4-9
Juan 14, 1-12

« Basahin at Pakinggan »