February 2022

Biyernes, Pebrero 18, 2022

Biyernes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 2, 14-24. 26
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang sumusunod
sa Diyos nang kusang-loob.

Marcos 8, 34 – 9, 1

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Pebrero 17, 2022

Huwebes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Pitong Tagapagtatag ng Orden ng mga Lingkod ng Mahal na Birheng Maria

Santiago 2, 1-9
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Marcos 8, 27-33

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Pebrero 16, 2022

Miyerkules ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 19-27
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Marcos 8, 22-26

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Pebrero 15, 2022

Martes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 12-18
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Mapalad ang tumatanggap
ng aral ng Poong tapat.

Marcos 8, 14-21

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Pebrero 14, 2022

Paggunita kina San Cirilo, monghe
at San Metodio, obispo

Santiago 1, 1-11
Salmo 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76

Poon, ako’y kahabagan
upang mabuhay kailanman.

Marcos 8, 11-13

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Pebrero 13, 2022

Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Jeremias 17, 5-8
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

1 Corinto 15, 12. 16-20
Lucas 6, 17. 20-26

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Pebrero 12, 2022

Sabado ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 12, 26-32; 13, 33-34
Salmo 105, 6-7a. 19-20. 21-22

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Marcos 8, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Pebrero 11, 2022

Biyernes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 11, 29-32; 12, 19
Salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Tinig ko’y iyong pakinggan,
ang sabi ng Poong mahal.

Marcos 7, 31-37

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Pebrero 11, 2022

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Lourdes

Isaias 66, 10-14k
Judith 13, 18bkde. 19

Pinupuri kang lubusan
ng lahat sa ating bayan.

Juan 2, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Pebrero 10, 2022

Huwebes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 11, 4-13
Salmo 105, 3-4. 35-36. 37 at 40

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Marcos 7, 24-30

« Basahin at Pakinggan »