Friday, February 18, 2022

Biyernes, Pebrero 18, 2022

Biyernes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 2, 14-24. 26
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang sumusunod
sa Diyos nang kusang-loob.

Marcos 8, 34 – 9, 1

« Basahin at Pakinggan »