March 2022

Linggo, Marso 27, 2022

Ikaapat na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay (K)

Josue 5, 9a. 10-12
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

2 Corinto 5, 17-21
Lucas 15, 1-3. 11-32

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Marso 20, 2022

Ikatlong Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay (K)

Exodo 3, 1-8a. 13-15
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 at 11

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

1 Corinto 10, 1-6. 10-12
Lucas 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Marso 13, 2022

Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay (K)

Genesis 15, 5-12. 17-18
Salmo 26, 1. 7-8. 9abk. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

Filipos 3, 17 – 4, 1
o kaya Filipos 3, 20 – 4, 1
Lucas 9, 28b-36

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Marso 10, 2022

Huwebes sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Ester 4, 17 n. p-r. aa-bb. gg-hh
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 7k-8

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

Mateo 7, 7-12

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Marso 6, 2022

Unang Linggo ng Apatnapung Araw
na Paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay (K)

Deuteronomio 26, 4-10
Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Poon ko, ako’y samahan
sa dusa at kahirapan.

Roma 10, 8-13
Lucas 4, 1-13

« Basahin at Pakinggan »