March 2022

Huwebes, Marso 31, 2022

Huwebes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Exodo 32, 7-14
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Juan 5, 31-47

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Marso 30, 2022

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Isaias 49, 8-15
Salmo 144, 8-9. 13kd-14. 17-18

Pag-ibig ng D’yos ay ganap,
sa tanan s’ya’y nahahabag.

Juan 5, 17-30

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Marso 29, 2022

Martes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Ezekiel 47, 1-9. 12
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9

D’yos na makapangyariha’y
kapiling nating kanlungan.

Juan 5, 1-16

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, March 28, 2022

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Isaias 65, 17-21
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11-12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

Juan 4, 43-54

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Marso 27, 2022

Ikaapat na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay (K)

Josue 5, 9a. 10-12
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

2 Corinto 5, 17-21
Lucas 15, 1-3. 11-32

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Marso 26, 2022

Sabado sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Oseas 6, 1-6
Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab

Katapatan ang naisin
kalakip ng paghahain.

Lucas 18, 9-14

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Marso 25, 2022

Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayag ng Magandang Balita tungkol sa Panginoon

Isaias 7, 10-14; 8, 10
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Hebreo 10, 4-10
Lucas 1, 26-38

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Marso 24, 2022

Huwebes sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jeremias 7, 23-28
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Lucas 11, 14-23

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Marso 23, 2022

Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Deuteronomio 4, 1. 5-9
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 17-19

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Marso 22, 2022

Martes ng Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 3, 25. 34-43
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong gunitain
ang pag-ibig mo sa amin.

Mateo 18, 21-35

« Basahin at Pakinggan »