Sunday, March 6, 2022

Linggo, Marso 6, 2022

Unang Linggo ng Apatnapung Araw
na Paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay (K)

Deuteronomio 26, 4-10
Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Poon ko, ako’y samahan
sa dusa at kahirapan.

Roma 10, 8-13
Lucas 4, 1-13

« Basahin at Pakinggan »