Monday, February 21, 2022

Lunes, Pebrero 21, 2022

Lunes ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Pedro Damian, obispo at pantas ng Simbahan

Santiago 3, 13-18
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Marcos 9, 14-29

« Basahin at Pakinggan »