Wednesday, February 16, 2022

Miyerkules, Pebrero 16, 2022

Miyerkules ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 1, 19-27
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Marcos 8, 22-26

« Basahin at Pakinggan »