Monday, April 26, 2021

Lunes, Abril 26, 2021

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 11, 1-18
Salmo 41, 2. 3; 42, 3. 4

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Juan 10, 1-10

« Basahin at Pakinggan »