Tuesday, April 13, 2021

Martes, Abril 13, 2021

Martes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 32-37
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Juan 3, 7b-15

« Basahin at Pakinggan »