Wednesday, April 28, 2021

Miyerkules, Abril 28, 2021

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 12, 24-13, 5a
Salmo 66, 2-3. 5. 6. at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Juan 12, 44-50

« Basahin at Pakinggan »