Wednesday, November 13, 2019

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 13, 2019

Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 6, 1-11
Salmo 81, 3-4. 6-7

Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

Lucas 17, 11-19

« Basahin at Pakinggan »