Thursday, November 14, 2019

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 14, 2019

Huwebes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 7, 22 – 8, 1
Salmo 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175

Walang hanggan, Poong Diyos, Salita mong tumutubos.

Lucas 17, 20-25

« Basahin at Pakinggan »