Friday, November 15, 2019

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 15, 2019

Biyernes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 13, 1-9
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.

Lucas 17, 26-37

« Basahin at Pakinggan »