Friday, June 26, 2015

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 26, 2015

Biyernes na Ika-12 Linggo sa Karnaniwang Panahon (I)

Genesis 17, 1. 9-10. 15-22
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5.

S’ya’y laging pagpapalain kung ang Poon ay susundin.

Mateo 8, 1-4

« Basahin at Pakinggan »