Tuesday, June 9, 2015

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 09, 2015

Martes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 1, 18-22
Salmo 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135

Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Mateo 5, 13-16

« Basahin at Pakinggan »