May 2015

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 31, 2015

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (B)

Deuteronomio 4, 32-34. 39-40
Salmo 32, 4-5. 6 at 9. 18-19. 20 at 22

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Roma 8, 14-17
Mateo 28, 16-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 17, 2015

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat (B)

Mga Gawa 1, 1-11
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Efeso 1, 17-23
Marcos 16, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 10, 2015

Ikaanim na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 10, 25-26. 34-35. 44-48
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

1 Juan 4, 7-10
Juan 15, 9-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Mayo 04, 2015

Lunes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 5-18
Salmo 113 B, 1-2. 3-4. 15-16

Dapat nating papurihan ang pangalan ng Maykapal.

Juan 14, 21-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 03, 2015

Ikalimang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 9, 26-31
Salmo 21, 26b-27. 28 at 30. 31-32

Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.

1 Juan 3, 18-24
Juan 15, 1-8

« Basahin at Pakinggan »