April 2015

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 26, 2015

Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay
Linggo ng Mabuting Pastol
Pandaigdigang Araw ng Panalangin para sa Bokasyon

Mga Gawa 4, 8-12
Salmo 117, 1 at 8-9. 21-23. 26 at 28kd at 29

Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

1 Juan 3, 1-2
Juan 10, 11-18

« Basahin at Pakinggan »

Tagalog Mass Readings – Sunday, April 19, 2015

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 19, 2015
Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 3, 13-15. 17-19
Salmo 4, 2. 4. 7. 9

Poon, sa ‘mi’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

1 Juan 2, 1-5a

« Basahin at Pakinggan »

Mass Readings – Lunes, Abril 13, 2015

Lunes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 23-31
Salmo 2, 1-3. 4-6. 7-9

Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila.

Juan 3, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Mass Readings – Linggo, Abril 12, 2015

Ika-2 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay
Linggo ng Dakilang Awa ng Diyos

Mga Gawa 4, 32-35
Salmo 117, 2-4. 16ab-18. 22-24

Butihing Poo’y purihin, pag-ibig n’ya’y walang maliw.

1 Juan 5, 1-6
Juan 20, 19-31

« Basahin at Pakinggan »