Mga Pagbasa – Linggo, Abril 26, 2015

April 26, 2015

Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay
Linggo ng Mabuting Pastol
Pandaigdigang Araw ng Panalangin para sa Bokasyon

Mga Gawa 4, 8-12
Salmo 117, 1 at 8-9. 21-23. 26 at 28kd at 29

Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

1 Juan 3, 1-2
Juan 10, 11-18

Leave a CommentPrevious post:

Next post: