Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 24, 2014

April 24, 2014

Huwebes sa Walong Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 3, 11-26
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Lucas 24, 35-48

Leave a CommentPrevious post:

Next post: