Sunday, April 20, 2014

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 20, 2014

Araw ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 10, 34a. 37-43

Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Araw ngayon ng Maykapal magalak tayo’t magdiwang.

Colosas 3, 1-4
Juan 20, 1-9

« Basahin at Pakinggan »