Sunday, April 27, 2014

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 27, 2014

Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 2, 42-47
Salmo 117, 2-4. 13-15. 22-24

Butihing Poo’y purihin, pag-ibig n’ya’y walang maliw.

1 Pedro 1, 3-9
Juan 20, 19-31

« Basahin at Pakinggan »