February 2014

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 02, 2014

Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo

Malakias 3, 1-4
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

D’yos na makapangyariha’y dakilang hari kailanman.

Hebreo 2, 14-18
Lucas 2, 22-32

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 01, 2014

Sabado ng Ika-3 na Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Samuel 12, 1-7a. 10-17
Salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17

Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »