February 2014

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 13, 2014

Huwebes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 11, 4-13
Salmo 105, 3-4. 35-36. 37 at 40

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Marcos 7, 24-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 12, 2014

Miyerkules ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 10, 1-10
Salmo 36, 5-6. 30-21. 39-40

Madiwa kapag nangusap ang mga mat’wid at ganap.

Marcos 7, 14-23

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 11, 2014

Martes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 8, 22-23. 27-30
Salmo 83, 3. 4. 5 at 10. 11

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na makapangyarihan.

Marcos 7, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 09, 2014

Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 58, 7-10
Salmo 111, 4-5. 6-7. 8a at 9

Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag.

1 Corinto 2, 1-5
Mateo 5, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 08, 2014

Sabado ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 3, 4-13
Salmo 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14

Ang lahat ng ‘yong tuntunin ay ituro mo sa akin.

Marcos 6, 30-34

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 07, 2014

Biyernes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 47, 2-13
Salmo 17, 41. 47 at 50. 51

Purihin ang D’yos ng lahat, s’ya’y aking Tagapagligtas.

Marcos 6, 14-29

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 06, 2014

Huwebes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama

1 Hari 2, 1-4. 10-12
1 Mga Cronica 20, 10. 11ab. 11d-12a. 12bkd

D’yos na Makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.

Marcos 6, 7-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 05, 2014

Miyerkules ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Samuel 24, 2. 9-17
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

D’yos ko, ako’y patawarin sa aking pagkasuwail.

Marcos 6, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 04, 2014

Martes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Samuel 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Poon, sa aking dalangin ako sana’y iyong dinggin.

Marcos 5, 21-43

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 03, 2014

Lunes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Samuel 15, 13-14. 30; 16, 5-13a
Salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7

Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako.

Marcos 5, 1-20

« Basahin at Pakinggan »