February 2014

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 28, 2014

Biyernes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 5, 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Marcos 10, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 27, 2014

Huwebes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 5, 1-6
Salmo 48, 14-15ab. 15kd-16. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba, and D’yos ay nasa kanila.

Marcos 9, 41-50

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 26, 2014

Miyerkules ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 4, 13-17
Salmo 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11

Mapalad ang mga aba, ang D’yos ay nasa kanila.

Marcos 9, 38-40

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 25, 2014

Martes ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 4, 1-10
Salmo 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a. 23

Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin.

Marcos 9, 30-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 23, 2014

Ikapitong Linggo sa Karaniwang Panahon

Levitico 19, 1-2. 17-18
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

1 Corinto 3, 16-23
Mateo 5, 38-48

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 18, 2014

Martes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 1, 12-18
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Mapalad ang tumatanggap ng aral ng Poong tapat.

Marcos 8, 14-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 17, 2014

Lunes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 1, 1-11
Salmo 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76

Poon, ako’y kahabagan upang mabuhay kailanman.

Marcos 8, 11-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 16, 2014

Ikaanim na Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 15, 16-21
Salmo 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

1 Corinto 2, 6-10
Mateo 5, 17-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 15, 2014

Sabado ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 12, 26-32; 13, 33-34
Salmo 105, 6-7a. 19-20. 21-22

Panginoong masintahain, ang bayan mo’y gunitain.

Marcos 8, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 14, 2014

Biyernes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 11, 29-32; 12, 19
Salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Marcos 7, 31-37

« Basahin at Pakinggan »