Wednesday, February 12, 2014

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 12, 2014

Miyerkules ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 10, 1-10
Salmo 36, 5-6. 30-21. 39-40

Madiwa kapag nangusap ang mga mat’wid at ganap.

Marcos 7, 14-23

« Basahin at Pakinggan »