Monday, February 3, 2014

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 03, 2014

Lunes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Samuel 15, 13-14. 30; 16, 5-13a
Salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7

Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako.

Marcos 5, 1-20

« Basahin at Pakinggan »