Friday, February 28, 2014

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 28, 2014

Biyernes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 5, 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Marcos 10, 1-12

« Basahin at Pakinggan »