Wednesday, February 26, 2014

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 26, 2014

Miyerkules ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 4, 13-17
Salmo 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11

Mapalad ang mga aba, ang D’yos ay nasa kanila.

Marcos 9, 38-40

« Basahin at Pakinggan »