November 2013

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 20, 2013

Miyerkules ng Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Macabeo 7, 1. 20-31
Salmo 16, 1. 5-6. 8b at 15

Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

Lucas 19, 11-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 19, 2013

Martes ng Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Macabeo 6, 18-31
Salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7

Ako’y itinataguyod ng aking Panginoong D’yos.

Lucas 19, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 18, 2013

Lunes ng Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-61
Salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158

Poon, ako’y lingapin mo; ang utos mo’y susundin ko.

Lucas 18, 35-43

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 17, 2013

Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Malakias 3, 19-20a
Salmo 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bk

Poong Hukom ay darating, taglay katarungan natin.

2 Tesalonica 3, 7-12
Lucas 32, 5-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 16, 2013

Sabado ng Ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9
Salmo 104, 2-3. 36-37. 42-43

Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Lucas 18, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 15, 2013

Biyernes ng Ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 13, 1-9
Salmo 18, 2-3. 4-5

Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Lucas 17, 26-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 14, 2013

Huwebes ng Ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 7, 22 – 8, 1
Salmo 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175

Walang hanggang, Poong Diyos, Salita mong tumutubos.

Lucas 17, 20-2

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 13, 2013

Miyerkules ng Ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 6, 1-11
Salmo 81, 3-4 6-7

Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

Lucas 17, 11-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 12, 2013

Martes Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay San Josafat

Karunungan 2, 23 – 3, 9
Salmo 33, 2-3. 16-17. 17-19

Palagi kong pupurihin ang Dakilang Poon natin.

Lucas 17, 7-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 11, 2013

Lunes Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay San Martin ng Tours

Karunungan 1, 1-7
Salmo 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 17, 1-6

« Basahin at Pakinggan »