December 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 22, 2013

Ika-apat na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 7, 10-14
Salmo 23, 1-2. 3-ab. 5-6

Ang Panginoo’y darating, s’ya’y dakilang Hari natin.

Roma 1, 1-7
Mateo 1, 18-24

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 21, 2013

Ika-21 ng Disyembre

Awit 2, 8-14
Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21

Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan.

Lucas 1, 39-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 18, 2013

Ika-18 ng Disyembre

Jeremias 23, 5-8
Salmo 71, 2. 12-13. 18-19

Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

Mateo 1, 18-24

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 17, 2013

Ika-17 ng Disyembre

Genesis 49, 2. 8-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8, 17

Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

Mateo 1, 1-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 15, 2013

Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 35, 1-6a. 10
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Halina, Panginoong D’yos upang kami ay matubos.

Santiago 5, 7-10
Mateo 11, 2-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 14, 2013

Sabado sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Sirak 48, 1-4. 9-11
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Mateo 17, 10-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Disyembre 13, 2013

Biyernes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 48, 17-19
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Mateo 11, 16-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 12, 2013

Martes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating na Panahon

Isaias 40, 1-11
Salmo 95, 1-2. 3 at 10ak. 11-12. 13

Ang ating D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Mateo 18, 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Disyembre 09, 2013

Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria

Genesis 3, 9-15. 20
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

Efeso 1, 3-6. 11-12
Lucas 1, 26-38

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 08, 2013

Ikalawang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 11, 1-10
Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17

Mabubuhay S’yang marangal at sasagana kaylanman.

Roma 15, 4-9
Mateo 3, 1-12

« Basahin at Pakinggan »