December 2013

Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 05, 2013

Huwebes Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 26, 1-6
Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a

Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

Mateo 7, 21. 24-27

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 04, 2013

Miyerkules Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 25, 6-10a
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.

Mateo 15, 29-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 03, 2013

Martes Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 11, 1-10
Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17

Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

Lucas 10, 21-24

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Disyembre 02, 2013

Lunes Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 2, 1-5
Salmo 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7) 8-9

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Mateo 8, 5-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 01, 2013

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 2, 1-5
Salmo 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Roma 13. 11-14a
Mateo 24, 37-44

« Basahin at Pakinggan »