Thursday, November 14, 2013

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 14, 2013

Huwebes ng Ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 7, 22 – 8, 1
Salmo 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175

Walang hanggang, Poong Diyos, Salita mong tumutubos.

Lucas 17, 20-2

« Basahin at Pakinggan »