Thursday, November 21, 2013

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 21, 2013

Huwebes ng Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita sa Pagdadala sa Mahal na Birhen sa Templo

1 Macabaeo 2, 15-29
Salmo 49, 1-2. 5-6. 14-15

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Lucas 19, 41-44

« Basahin at Pakinggan »