Wednesday, November 13, 2013

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 13, 2013

Miyerkules ng Ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 6, 1-11
Salmo 81, 3-4 6-7

Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

Lucas 17, 11-19

« Basahin at Pakinggan »