Sunday, November 17, 2013

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 17, 2013

Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Malakias 3, 19-20a
Salmo 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bk

Poong Hukom ay darating, taglay katarungan natin.

2 Tesalonica 3, 7-12
Lucas 32, 5-19

« Basahin at Pakinggan »