Friday, March 30, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Marso 30, 2012

Biyernes sa Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jeremias 20, 10-13
Salmp 17, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 7

Sa kahirapa’y humibik, at ako’y iyong dininig.

Juan 6, 63k. 68k.

« Basahin at Pakinggan »