Sunday, March 11, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 11, 2012

Ikatlong Linggo ng Apatnapung Araw ng Paghahanda

Exodo 20, 1-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Panginoon, iyong taglay ang Salitang bumubuhay.

1 Corinto 1, 22-25
Juan 2, 13-25

« Basahin at Pakinggan »