December 2010

Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 23, 2010

Huwebes sa Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Malakias 3, 1-4. 23-24
Salmo 24, 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14

Itaas n’yo ang paningin, kaligtasa’y dumarating.

Lucas 1, 57-66

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 22, 2010

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

1 Samuel 1, 24-28
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Lucas 1, 46-56

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 21, 2010

Martes sa Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Awit 2, 8-14
Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21

Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan

Lucas 1, 39-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Disyembre 20, 2010

Lunes sa Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 7, 10-14
Salmo 23, 1-2. 3-ab. 5-6

Ang Panginoo’y darating, s’ya’y dakilang Hari natin.

Lucas 1, 26-38

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 19, 2010

Ika-apat na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 7, 10-14
Salmo 23, 1-2. 3-ab. 5-6

Ang Panginoo’y darating, s’ya’y dakilang Hari natin.

Roma 1, 1-7
Mateo 1, 18-24

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 18, 2010

Karaniwang Araw sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Jeremias 23, 5-8
Salmo 71, 2. 12-13. 18-19

Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

Mateo 1, 18-24

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Disyembre 17, 2010

Karaniwang Araw sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Genesis 49, 2. 8-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8, 17

Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

Mateo 1, 1-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 16, 2010

Huwebes sa Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 54, 1-10
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Lucas 7, 24-30.

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 15, 2010

Miyerkules sa Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 45, 6b-8. 18. 21b-25
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Lupang tigay’y ‘yong diligin, Poon, sa ‘yong pagdating.

Lucas 7, 19-23

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 14, 2010

Paggunita kay San Juan de la Cruz

Sofonias 3, 1-2. 9-13
Salmo 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Mateo 21, 28-32

« Basahin at Pakinggan »