Saturday, December 18, 2010

Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 18, 2010

Karaniwang Araw sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Jeremias 23, 5-8
Salmo 71, 2. 12-13. 18-19

Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

Mateo 1, 18-24

« Basahin at Pakinggan »