Wednesday, December 22, 2010

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 22, 2010

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

1 Samuel 1, 24-28
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Lucas 1, 46-56

« Basahin at Pakinggan »