Saturday, December 4, 2010

Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 04, 2010

Sabado sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
Paggunita kay San Juan ng Damasco, pari at pantas ng Simbahan

Isaias 30, 19-21. 23-26
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Mateo 9, 35-10, 1. 6-8

« Basahin at Pakinggan »