Sunday, February 26, 2023

Linggo, Pebrero 26, 2023

Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (A)

Genesis 2, 7-9; 3, 1-7
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 at 17

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Roma 5, 12-19
o kaya Roma 5, 12. 17-19
Mateo 4, 1-11

« Basahin at Pakinggan »