Monday, February 6, 2023

Lunes, Pebrero 6, 2023

Paggunita kina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, mga martir

Genesis 1, 1-19
Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 at 12. 24 at 35k

Ang Poon ay natutuwa
sa kanyang mga nilikha.

Marcos 6, 53-56

« Basahin at Pakinggan »