Friday, February 10, 2023

Biyernes, Pebrero 10, 2023

Paggunita kay Santa Escolastica, dalaga

Genesis 3, 1-8
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Mapalad ang pinagbigyang
mahango sa kasalanan.

Marcos 7, 31-37

« Basahin at Pakinggan »